Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

„Bohatá chudoba“

Diskutovali jsme se žáky o chudobě…

CHUDOBA – to slovo se objevuje ve slovníku Evropanů stále častěji.

V hodině globální výchovy jsme se žáky deváté třídy zabrousili i k tomuto slova. Zeptal jsem se, co pro ně slovo chudoba znamená.

  „To je málo peněz, nemožnost koupit si počítač, být bez značkového oblečení ….,“ odpovídali žáci celkem shodně.

  Předložil jsem jim tedy pohled na chudobu amerického domorodého Indiána.

  „…Jednou jsem se ve svém domě v rezervaci sešel se skupinou starších. Tu schůzku svolala jedna sociální pracovnice BIA. Říkala, že ji nesmírně trápí chudoba mezi našimi dětmi. Zdvořile jsme ji vyslechli. Když domluvila, tak jí starý Matt Yellowhawk řekl: „Pokud chcete vědět, co je to opravdová chudoba, tak já vám to tedy řeknu. Je to dítě sedící před televizí ve velkém domě na předměstí, které je tam úplně samo, zatímco jeho rodiče popíjejí koktejly při plnění nějaké společenské funkce. Tak tohle je chudoba!…“

(Citováno podle: Kurt Kaltreider: Ten, který loví jeleny. Pragma 1998.)

  Žáci byli velmi překvapeni. Před nimi se otevřel zcela nový prostor, o kterém zatím moc nepřemýšleli. Nedivím se jim. Od narození jsou vedeni k tomu, aby chudobu spojovali pouze s otázkou peněz a majetku.

  Kolik chudých dětí ve smyslu pohledu Matt Yellowhawka máme? Kolik chudých dětí se proti této chudobě bouří formou agrese, destrukce nebo braním drog?  Co mají některé udělat proto, aby si jich někdo všímal a věnoval jim pozornost?

 „Může existovat nablýskaná chudoba?“ zeptala se pak Jana v následné diskusi.

 „Může,“ odpověděl jí Tomáš, „a může přinést ještě větší maléry ta chudoba z nedostatku peněz.“


    hodnotilo 7 uživatelů

4 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Děkuji, Zdeňku, za tento vstup. Už s těmi nejmenšími si na toto téma často povídáme, někdy to vyplyne z nějakého textu, který si čteme či i po přečtení pohádky. Nejhorší je chudoba ducha...

 2. avatar

  Rádo se stalo. Ty hovory jsou velmi důležité. Často se v nich naučíme vzájemně hodně věcí :)

 3. avatar

  "Blahoslaveni budiž chudí duchem, neboť oni přijdou první do nebe!"

 4. avatar

  Tento biblický citát (v jakémsi zmodernizovaném překladu) jakoby patří k tématu, ale jak? Jednoduchý výklad tohoto verše je, že jde lidi sice málo chytré, ale slušné a pokorné a ti budou jednou odměněni za to, že jejich postavení na zemi nebylo příliš dobré. Někdy se uvádí, že ono "duchem" má být "s Duchem", tedy má jíz o ty, kteří se dobrovolně vzdali majetku a oddali chudobě, aby sloužili Duchu neboli Pánu. Zde jde o děti materiálně zajištěné, kterým chybí láska. Jsou tedy svým způsobem chudí duchem. Zaslouží si politovat, potřebují pomoct. Jsou to ale malí deprivanti, které popisuje František Koukolík. Je nebezpečí, že nebudou pokorní, hodní a citliví k jiným lidem, spíš naopak. Přijdou první do nebe? Nebo podle jiných překladů: bude království nebeské právě jejich?

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.